Sijainti

PolarSpring Lähde sijaitsee Salpausselän harjulla Suomen järvialueen eteläreunalla. Salpausselän harju muodostui viimeisen jääkauden tuloksena yli 10.000 vuotta sitten. PolarSpring lähdevesi suodattuu paksujen puhtaiden hiekka- ja moreenikerrosten läpi.

 

Mikä on lähdevesi?

Lähdevesi on maakerrosten siivilöimää luonnollisesti maan pinnalle nousevaa vettä.

 

Lähteeltä pullottamolle

Lähteeltä vesi pumpataan suoraan pullottamollemme. PolarSpring lähde sijaitsee noin 200 metrin päässä pullottamoltamme. Lähteeltä vesi johdetaan suljettua putkistoa pitkin tehtaallemme. PolarSpring Lähdevettä pullotettaessa ei prosessissa käytetä mitään kemikaaleja. PolarSpring Lähdevesi johdetaan 0,2 mikronin (ihmisen hiuksen keskimääräinen paksuus on noin 30-200 mikronia) suodattimien kautta pullotuslinjoillemme. Veteen jää näin sen aito raikas ja pehmeä maku.