Tillbehör

Polar Spring källvatten kan även serveras med hjälp av följande tillbehör:

Källvattenautomat

Handpump