Tietoa

Vesi on kaiken elämän perusta. Aikuinen ihminen tarvitsee 2-3 litraa vettä päivässä voidakseen hyvin. Huolimatta siitä, että maapallon pinta-alasta 70% on vettä, on juomakelpoisesta vedestä useilla ihmisillä puute. Yksi merkittävä elintason mittari on juomakelpoisen veden saatavuus.

 

Puhdas vesi

Juomakelpoista puhdasta vettä voidaan saada suoraan luonnosta tai saatavilla olevaa vettä voidaan käsitellä erilaisin puhdistuskeinoin, suodattimia ja kemikaaleja käyttäen, niin että vedestä tulee juomakelpoista.Valtaosa ihmisten käyttämästä vedestä tehdään juomakelpoiseksi erilaisia kemikaaleja käyttäen. On tärkeää ja hyvä tietää veden alkuperä ja koostumus.

 

Mikä on lähdevesi?

Lähdevesi on maakerrosten siivilöimää luonnollisesti maan pinnalle nousevaa vettä.