Information

Vatten är grunden för livet. En vuxen person behöver 2-3 liter vatten dagligen. Trots att 70% av jordglobens areal består av vatten, finns det länder och områden i världen där drickbart vatten ej räcker till. Ett viktigt mått för levnadsstandarden är tillgängligheten av drickbart vatten.

 

Rent vatten

Rent drickbart vatten kan fås direkt från naturen eller genom att behandla med olika reningsprocesser, filtrering eller användning av kemikalier. En stor del av det vatten man dricker är kemiskt behandlat för att vara drickbart. Därför är det viktigt att man känner till vattnets ursprung samt konsistens.

 

Vad är källvatten?

Källvattnet filtreras av flera lager sand och stiger naturligt upp till marknivån.