Omgivning

Vi tar hänsyn till naturen och använder solenergi i vår produktion. Polar Spring äger ca 26 hektar markområde kring fabriken och naturvattenkällan. Detta område sköter vi omsorgsfullt med naturliga metoder. Solenergi används i produktionen och en stor del av vårt årliga energibehov täcks med solkraft. På fabrikens tak och vägg har installerats över tusen solpaneler vars sammanlagda effekt är 265 kW.

Ladda ner broschyren om solenergi