Läge

PolarSpring Källan är belägen vid Salpausselkä åsen vid södra kanten av Finlands sjödistrikt. Salpausselkä åsen har formats efter den senaste istiden för över 10 000 år sedan. PolarSpring källvatten filtreras genom tjocka och rena sand- samt moränlager.

 

Vad är källvatten?

Källvattnet filtreras av flera lager sand och stiger naturligt upp till marknivån.

 

Från källan till buteljeringsanläggningen

Källvattnet pumpas direkt från källan till buteljeringsanläggningen. PolarSpring källan är belägen ca 200 meter från buteljeringsanläggningen. Vattnet leds från källan längs slutna vattenrör till fabriken. Inga kemikalier används i processen. PolarSpring Källvatten leds in i flaskorna genom 0,2 mikroners filter (människans hårtjocklek är i genomsnitt 30-200 mikroner). Denna process garanterar att vattnet bibehåller sin genuina, fräscha och mjuka smak.