Private Label – källvatten

Ett fint tillägg till företagets marknadsföring! Med hjälp av vårt utsökta källvatten är det även möjligt att marknadsföra sin egen verksamhet. Kunden kan själv planera etiketten och göra reklam t.ex. över ett evenemang eller sitt företag. Vi hjälper gärna med planeringen av etiketten. Private Label produkter levereras enligt överenskommelse. Vår produktionslinje är flexibel och detta innebär att även mindre leveranser är möjliga. Be offert samt instruktioner! Private Label sortimentet består av:

  • Småserier – evenemang, bröllop samt andra tillställningar.
  • Standardflaskor – återförsäljning samt större parti.

 

Private label – Ansvarsfrihet Polar Spring Oy förutsätter att private label kunder använder de registrerade etikettbottnen då de vill att private label produkterna är med i Palpa retursystemet. Vid begäran kan man få etikettbottnen samt instruktioner av Polar Spring. Det är viktigt att instruktionerna följs noggrant. Ifall private label instruktionerna ej följts under etikett planeringen eller tryck av etiketten är Polar Spring ej skyldig att ersätta kunden för möjliga direkta eller indirekta kostnader så som pantavgifter etc.