Vattnets konsistens

Vi följer vattnets konsistens med regelbundna tester. Testresultaten har visat ytterst små variationer genom åren. Test analyserna görs av lokala myndigheter.

 

Konsistensen av PolarSpring vattnet på basen av testresultaten:

Beståndsdel Mängd
pH 6,6
Kalcium (Ca) 12 mg/l
Natrium (Na) 5,3 mg/l
Kalium (K) 2,4 mg/l
Magnesium (Mg) 4,5 mg/l
Mangan (Mn) 0,01 mg/l
Aluminium (Al) mindre än 0,01 mg/l
Järn (Fe) mindre än 0,01 mg/l
Klorid (Cl) 4,9 mg/l
Sulfat (SO4) 25 mg/l
Nitrater (NO3) 3,8 mg/l
Fluorider (F) mindre än 0,1 mg/l
Torrsubstanshalt (180 C°) 99 mg/l