10,1 L

Källvatten i 10,1 L kanister finns i följande modell:

Kanister

Vår klassiska kanistermodell är praktisk i olika situationer. Kanistern är försedd med handtag.