PolarSpring Källa

PolarSpring källa är belägen nära fabriken. Källvattnet filtreras av flera lager sand och stiger naturligt upp till marknivån.

Information

Läge

Vattnets konsistens